Gratis loopbaan traject

Ontwikkeladvies 45 Plusser

Aanmelden: Het is niet meer mogelijk je hiervoor aan te melden!

Informatie en voorwaarden

Wat is een ontwikkeladvies (loopbaan) voor 45 Plussers?

Een Ontwikkeladvies helpt werkende 45-plussers de regie te (blijven) nemen en te houden over hun loopbaan. Nadenken over persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief is tegenwoordig onontbeerlijk.

 

Vaak gunnen we onszelf daar alleen de tijd niet voor. Je hebt het te druk en voorlopig zit je goed waar je werkt. Toch kan het geen kwaad verder te kijken dan vandaag. Samen met een erkende loopbaancoach sparren over wat je kunt, wat je wilt, hoe jouw vak of bedrijf zich in de toekomst ontwikkelt en wat er voor nodig is om gezond en met plezier te blijven werken.

 

Kom je in aanmerking voor een Ontwikkeladvies 45-Plussers dan krijg je een intakegesprek en begeleiding (individueel of groepsgewijs) met als resultaat een ontwikkelplan om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan. 

 

Het traject is bestemd voor werkenden in loondienst èn ZZP-ers (of startend ZZP-er).

wat levert het op?

In het traject worden zaken rondom werk en ZZP-er zijn belicht om onderstaande doelen te bewerkstelligen.

 • Vergroten wendbaarheid en flexibiliteit
 • Bewustwording kansen en mogelijkheden
 • Gezond en met plezier blijven werken
 • Tijdig inzetten nieuwe ontwikkelingen
 • Concrete, praktische handvatten en ontwikkelmogelijkheden

Je gaat met een Persoonlijk Ontwikkelplan naar huis. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven, die je op korte en/of lange termijn kan inzetten.

 

 

Dit traject is bedoeld als een korte interventie, en is niet als langdurig loopbaantraject.

Wat houdt de regeling in het kort in?

Voor werkenden van 45 jaar en ouder heeft de overheid (ministerie SZW) een project in het leven geroepen, om gezond en flexibel je werk de komende jaren te verrichten. Uitgangspunt is dat 45-Plussers de regie (nog) meer in eigen hand nemen. 

 

De regeling:

De adviseur voor het loopbaan ontwikkeltraject verzorgt individuele begeleiding met een tijdsbeslag van minimaal 4 uur, of een groepsbijeenkomst van minimaal 2 uur in combinatie met individuele begeleiding van minimaal 3 uur.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie
 • Toekomstperspectieven van de deelnemer 
 • Persoonsprofiel van de deelnemer
 • Toekomstoriëntatie
 • Zaken over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties

Waarom een 45-Plus traject bij Ynsyde?

 • Open en respectvolle benadering
 • Alles wordt vertrouwelijk behandeld en besproken
 • Individuele en groepsbegeleiding
 • Beschikbaar voor werknemers èn ZZP-ers
 • Méér begeleiding vanuit de systemische benadering. Dit helpt je ècht een stap verder!
 • Concrete en haalbare adviezen
 • Jarenlange ervaring met: ZZP-ers - werk - loopbaan - rechtspositie - begeleiding
 • Ynsyde verzorgt de subsidieaanvraag

Ynsyde biedt:

- Individueel traject: Intake + 2 individuele sessies òf

- Groepstraject: Intake + groepsworkshop 1 dag + individuele sessie

 

Afhankelijk van de groepsgrootte (minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers) bedraagt de groepsbegeleiding een dagdeel tot 14.00 uur (bij 4) tot een hele dag tot 17.00 uur (bij 6). Met de indeling wordt indien mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van deelnemers. Zo krijg jíj een volwaardige training waar je mee aan de slag kunt.

hoe?

We werken met gesprekken en diverse werkvormen, waaronder systemisch werken. Zo kun je in dit korte traject al ècht een stap zetten! Zaken waar je aan kunt werken:

 

Voorbeelden voor werkenden in loondienst:

- Wat is de juiste baan voor jou?
- Je hebt de neiging te hard te werken, of over je grenzen te gaan
- Wat heb je op persoonlijk vlak te leren van jouw werk
- Issues met je manager
- Wat is jouw grootste kwaliteit

- Oud zeer rondom werk loslaten
- Knelpunten van persoonlijke aard die van invloed zijn op je werk

 

Voorbeelden voor ZZP-ers:

- Jouw bedrijf. Hoe stevig staat dit en wat is er voor nodig om dit te verbeteren
- Hoe trek je de juiste klant naar je toe
- Waarom loopt de omzet niet zoals ik graag wil
- Waarom lukt maar niet om die ene klant aan je te binden
- Je loopt even vast in je ondernemerschap; hoe nu verder
- Knelpunten van persoonlijke aard die van invloed zijn op jou als ZZP-er

Wat kost een traject en advies over mijn loopbaan?

Het kost jou helemaal niets! Het is gratis!

De overheid vindt het belangrijk dat 45Plussers hun loopbaan in eigen hand houden en heeft hiervoor tijdelijke gelden in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor heel 2019, en zolang als er subsidiegelden beschikbaar zijn.

 

De aanvraag bij de overheid voor het traject regelt Ynsyde voor je, zodat jij hier geen omkijken naar hebt. Vervolgens doorloop je een ontwikkeladviestraject waarin een persoonlijk ontwikkelplan wordt opgesteld. Dit dient als richtlijn voor je verdere loopbaan.

Er zijn geen enkele vervolgverplichtingen na gebruikmaking van dit traject. 

 

Voor Leidinggevenden:

Er is ook subsidie en een ontwikkeltraining mogelijk voor leidinggevenden. Het doel is om zo het belang voor zaken rondom werk en de loopbaan van 45-Plussers te bespreken met deze medewerkers. De adviestraining biedt hiertoe de handvatten. Voor aanmelden klik dan hier. 

Wat zijn de eisen voor deelname:

- minimaal 45 jaar oud

- minimaal 12 uur per week werkzaam (loondienst of ZZP-er)

- niet in een ziekte-, outplacement- of ontslagtraject zitten

- je werkt mee en verstrekt gegevens m.b.t. de aanvraag