Opstellingen

"Be the change you wish to see in the world."

- Gandhi - 

Aanmelden gratis informatie bijeenkomst systeem en familie opstellingen

Wil je eens ervaren hoe een opstelling werkt en wat dat voor jou kan betekenen? Nieuwsgierig en eens nader kennis met mij en mijn werkwijze komen maken? Meld je dan hier aan voor een gratis kennismakingsbijeenkomst.

€ 0,00

Wat zijn opstellingen?

Het werken met de methode van opstellingen geeft snel inzichten. Het biedt een andere en concrete manier om tot inzichten te komen.

Zaken die zich in een herhalend patroon voordoen, zijn prima geschikt voor een opstellingen methode. Bert Hellinger is de grondlegger van deze methode.

 

Hoewel ik nu niet meer schaak, heb ik dat tot mijn 16e veel gedaan. Vrij succesvol zelfs, met een deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen tot gevolg. Hoewel iets totaal anders, is op bepaalde vlakken het schaakspel toch enigszins te vergelijken met een opstelling.

 

Hieronder geef ik eerst kort wat algemene uitleg, en verduidelijk het daarna aan de hand van het schaakspel. Al is het, om te weten wat het je kan bieden, vooral iets om zelf te ervaren.

Systemisch werken

Systemisch werk is de overkoepelende benaming, en vormt een manier van kijken naar het geheel. Iets (een vraagstuk) staat niet op zichzelf, maar vormt een relatie en samenhang met de omgeving. Een samenhang met onderliggende patronen. Samen verhoudt zich dat als totaal systeem.

Vanuit de systemische benadering kun je naar deze samenhang kijken om te komen tot een oplossing.

Algemene uitleg opstellingen

onderliggende patronen

Met opstellingen maak je op een snelle en eenvoudige manier inzichtelijk wat onderliggende thema’s en patronen zijn bij een vraagstuk, zodat je er zelf verder mee aan de slag kan gaan. Door de unieke werkwijze van opstellingen werkt de systematiek diep door op meerdere lagen.

Het systeem

Met een opstelling ga je kijken naar hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde thema’s en (ongewenste) patronen. Er zit een samenhang tussen jou, het thema en het systeem waar je in leeft. Een familie is een systeem, een organisatie is een systeem, een individu is een systeem en deze systemen leven in een bepaalde context.

 

Indien er een ongewenste verschuiving komt in dit systeem, geeft dat bepaalde problematieken. Wij zijn ons er niet altijd bewust van dat bij vraagstukken, onderliggende verschuivingen in patronen de oorzaak kunnen zijn. Met opstellingen krijg je inzichten in de onderliggende dynamieken en kun je zaken oplossen.

De vergelijking met schaken

Het schaakspel bestaat uit bepaalde gedragingen, wetmatigheden en patronen. In het schaakspel bestaan er diverse soorten schaakstukken, en ieder stuk heeft zijn eigen gedragingen, bewegingen en waarde.

Regels en wetmatigheden

Binnen het schaakspel bestaan bepaalde regels, de wetmatigheden. zo is het een wetmatigheid dat de witte kleur begint. Houdt een van de partijen zich daar niet aan, dan ontstaat er een probleem.

eigen plek innemen

Bij schaken start je met de stukken opgesteld in een standaard patroon; ieder stuk neem zijn eigen plek in. Zo staan de torens altijd in de hoeken, en de pionnen op de voorste rij. Zouden we dit anders neerzetten, dan houden we ons niet aan de schaakregels, en geeft dat weer problemen.

patronen

Ieder schaakstuk beweegt op zijn eigen manier, en heeft een eigen waarde, die in principe niet verandert. Je zou alle stukken van een bepaalde kleur kunnen vergelijken met mensen in een familie, of met mensen binnen een organisatie. Ieder beschikt over eigen unieke eigenschappen, waardes en gedragingen. Iedere schaker, en ook iedere familie of organisatie, beschikt over eigen unieke kenmerken om meer of minder succesvol te zijn. Zo kan een schaker bijvoorbeeld structureel meer gevoel hebben bij bepaalde openingszetten, en minder met andere.

gedragingen

De koning en koningin (dame) zou je kunnen vergelijken met vader en moeder in een familie. Of met de manager in een bedrijf. Deze zijn systemisch gezien groter, oftewel van meer invloed. Een pion kan niet zo veel als een dame.

Ieder stuk heeft zijn eigen gedragingen, je kunt niet zomaar de toren gaan bewegen als een loper of een paard. Dat zou gedoe geven in het spel. Het is dus handig als je een paard bent, je de gedragingen van een paard volgt. Je wordt dus nooit van een paard een toren, ook al zou het paard dat willen. In de regel is een toren meer waard dan een paard.

Verantwoordelijkheid

De enige die tot iets anders kan promoveren is een pion, en vaak tot een waardevolle koningin (dame). Als na een lange weg de pion aan de andere kant van het bord aan komt, mag deze promoveren tot dat wat gewenst is.

 

Tegelijkertijd met deze verandering, veranderen ook de gedragingen van het schaakstuk. Als je een andere plek inneemt, krijg je ook díe gedragingen en verantwoordelijkheden erbij. 

erbij horen

Tot een kleur (wit of zwart) behoor je automatisch, net zoals je automatisch tot een familie behoort. Of je kiest ervoor om tot een organisatie te behoren. Je kunt niet van een wit stuk, een zwart stuk worden. 

En allemaal zijn ze nodig om het spel te spelen. Alle stukken horen erbij als je gaat starten met het spel. Zo hoort iedereen in een familie of organisatie, vanuit de systeem optiek, erbij.

doel

Waar in een familie geen specifieke doelstelling is, is dat binnen een organisatie wel het geval. Dat zou je kunnen vergelijken met het doel van schaken, je wilt winnen. Een organisatie heeft ook een bepaalde doelstelling te behalen. En de schaker die achter het bord zit wil winnen en hij bepaalt hoe. De schaker zou je kunnen vergelijken met de directeur. Om te winnen bepaalt de schaker op welke wijze de schaakstukken als team onderling moeten samenwerken en de strategie. In een bedrijf is het in wezen niet anders.

Soorten opstellingen:

Familie - opstellingen

Ervaar je bijvoorbeeld zaken als gemis, je niet gezien voelen, (on)macht of verdriet en geen idee waar het vandaan komt. Wil je je meer verbondenheid voelen en leven vanuit je kracht? Met een familie opstelling kun je hier aan werken.

Organisatie -  en loopbaan-opstellingen

Problemen met samenwerken in je organisatie? Lastige medewerkers? Of te weinig resultaten? Omzet die maar wegblijft, of producten die niet verkopen? En niet de vinger op te leggen? Met een organisatie opstelling gaan we kijken waar de schoen wringt.

Individuele 1-op-1 opstellingen

Liever op individuele basis aan de slag? Nog wat te spannend of gewoon nieuwsgierig? Of misschien omdat het fijner is voor je?

Geschikt voor zowel persoonlijke, loopbaan-  alsook organisatie vraagstukken.


Ja, ik wil graag een vrijblijvend gesprek.